Grafické studio

Naše grafické studio nabízí:

– řešení firemního stylu či image

Pod tímto termínem si lze představit předpis určitých pravidel. Firemní identita předepisuje jednotný styl a design společnosti. Takto zpracovaný styl pak má za výsledek zvýšení povědomí o Vaší značce a tím také vyšší účinnost propagace Vaší firmy.

 

– grafické řešení firemního loga/značky

Logo může zahrnovat textové i grafické prvky. Při tvorbě loga, stejně jako při tvorbě „Firemní identity“, postupujeme s citem, ohledem na obor činnosti firmy a s ohledem na univerzálnost použití loga pro prezentaci společnosti.

 

– firemní dokumenty a tiskoviny

Důležitým aspektem „Firemní identity“ je jednotný vizuální vzhled veškerých firemních tiskovin a propagačních materiálů jako jsou vizitky, hlavičkové papíry, šablony pro elektronické dokumenty, samolepící etikety apod.
 

– prezentace firmy

Důležitou součástí firemního stylu je prezentace společnosti na veřejnosti, tedy jak sdělit informace o Vaší společnosti, nebo produktech potenciálním zákazníkům. Navrhneme a zpracujeme pro Vás zajímavé a poutavé inzeráty.
 

– reklama na autech

Nedílnou součástí „Firemní identity“ je reklama na služebních vozech. Naši grafici vám navrhnou reklamu na vaše firemní vozy, která bude respektovat styl a prezentovat vaši společnost dle předem dohodnutých kritérií.
 

– fotografické práce

Copyright © 2006-2015, Hamedia